11/13/2553

เพิ่มวิดีโอ Artist : U-Kiss (유키스)
Song : Shut Up (시끄러)
Level : 27
Mode : 4k


Artist : 2NE1
Song : It Hurt
Level : 14
Mode : 4k

Artist : Ga In (가인) (Brown Eyed Girls)
Song : 돌이킬수없는 (Irreversible)
Level : 21
Mode : 4k

Artist : 2PM
Song : I 'll Be Back
Level : 13
Mode : 4k

Artist : Rainbow (레인보우)
Song : A (에이)
Level : 14

Mode : 4k

Artist : B2ST ( 비스트 )
Song : 숨 SOOM (Breath)
Level : 14

Mode : 4k

Artist : miss A (미쓰에이)
Song : Breathe (브리드)
Level : 13

Mode : 4k

Artist : Secret (시크릿)
Song : Madonna (마돈나)
Level : 16
Mode : 4k